Quy trình đào tạo

Home / Đào tạo / Quy trình đào tạo

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. THỜI GIAN VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Khoá học là thời gian thiết kế để HSSV hoàn thành một chương trình – nghề đào tạo cụ thể. Chương trình đào tạo được thực hiện từ 1 đến 3 năm học tùy theo ngành nghề đào tạo:

Sơ đồ quy trình đào tạo và liên thông

– Hệ Trung cấp nghề:

+ Thời gian đào tạo là 2 năm đối với học sinh tốt nghiệp THPT.

+ Thời gian đào tạo là 3 năm đối với học sinh tốt nghiệp THCS.

– Hệ Cao đẳng nghề: Thời gian đào tạo 3 năm đối với học sinh tốt nghiệp THPT.

– Hệ Liên thông Cao đẳng nghề: Thời gian đào tạo 1 năm đối với học sinh tốt nghiệp TCN cùng nghề đào tạo; 1,5 năm đối với học sinh tốt nghiệp CNKT 1/7, TCN khác nghề đào tạo.

Một năm học có hai học kỳ, mỗi học kỳ chính có ít nhất 20 tuần thực học và 2 tuần thi.

  1. ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH – NHẬP HỌC
  2. Mọi thủ tục đăng ký tuyển sinh- nhập học phải được hoàn thành trong thời hạn theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành.
  3. HSSV nhập học được trường cung cấp đầy đủ các thông tin về mục tiêu, nội dung và kế hoạch học tập của các chương trình, quy chế đào tạo, nghĩa vụ và quyền lợi của HSSV.
  4. Khi đăng ký vào học hệ chính quy tại TrườngTrung cấp nghề Quảng Ngãi, HSSV phải nộp cho phòng Đào tạo & QL.HSSV đơn xin học nghề theo mẫu do Trường quy định. Tất cả giấy tờ khi HSSV nhập học phải nộp bản sao (có công chứng) được xếp vào túi hồ sơ của từng cá nhân do phòng Đào tạo & QL.HSSV của Trường quản lý.
  5. Sau khi nộp hồ sơ xin dự tuyển, Hội đồngtuyển sinhNhà trường xem xét, quyết định danh sách thí sinh trúng tuyển; Giấy báo thí sinh trúng tuyển và nhập học được gởi về cho thí sinh trúng tuyển thông qua đường bưu điện.

III. SẮP XẾP HỌC SINH – SINH VIÊN VÀO CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO

Hội đồng tuyển sinh Nhà Trường xác định thí sinh trúng tuyển theo nghề đào tạo, hệ đào tạo khi tuyển sinh. Thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển được trường sắp xếp vào học các nghề và hệ đào tạo đã đăng ký khi dự tuyển.

  1. TỔ CHỨC LỚP HỌC

Lớp học được tổ chức theo từng nghề dựa vào số lượng HSSV nhập học và theo từng học kỳ. Hiệu trưởng quy định số lượng HSSV tối thiểu cho mỗi lớp học tùy theo từng loại nghề, hệ đào tạo được giảng dạy trong trường.

Home
Hotline
Facebook