Phòng Tổ chức Hành chính tổng hợp

Home / Tổ chức / Phòng Tổ chức Hành chính tổng hợp

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

Ảnh

CN. Đoàn Thị Bích Chi

Chi Ủy viên

Điện thoại:

Email:

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Ảnh

CN. Phan Phú Quý

Ủy viên BCH Công đoàn Bộ phận Nhà trường

Điện thoại:

Email:

 

 

  1. Nhân sự:

– Lãnh đạo phòng: 02

– Nhân viên: 13

Chức năng:

– Là phòng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý cán bộ, công tác quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà trường; tham mưu công tác tổ chức bộ máy, lao động tiền lương, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, người lao động.

– Tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng, thực hiện chức năng mua sắm, bảo dưỡng theo quy định; thực hiện công tác hành chính-tổng hợp, văn thư, lưu trữ, công tác phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, phòng chống lụt bão, vệ sinh môi trường.

  1. Nhiệm vụ:

– Tham mưu kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ.

– Tham mưu các nội dung về định mức biên chế và quản lý biên chế, tổ chức tuyển dụng, sử dụng, điều động, thuyên chuyển, hợp đồng lao động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, nghỉ hưu, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường.

 – Tham mưu về cơ cấu tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ tiền lương, tiền công, phụ cấp theo lương, các chế độ bảo hiểm, chế độ nghỉ phép, nghỉ hè và các chế độ chính sách khác cho cán bộ, viên chức, người lao động theo quy định.

– Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ cán bộ, viên chức, nhân viên, bổ sung lý lịch hàng năm, thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng theo quy định.

– Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả.

– Thực hiện chế độ nâng lương, nâng lương trước thời hạn cho cán bộ – viên chức có thành tích xuất sắc. Chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác theo qui định của Nhà nước.

– Tham mưu ban hành các văn bản quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác. Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của Nhà trường.

– Thực hiện công tác xét đề nghị phong tặng các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Kỷ niệm chương …

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác thanh tra của Trường theo năm học; thực hiện các công tác thanh tra, pháp chế của Nhà trường theo quy định hiện hành và đề xuất giải quyết các vụ việc khi có dấu hiệu vi phạm.

– Quản lý, lập kế hoạch duy tu bảo dưỡng hàng năm về cơ sở vật chất Nhà trường như: Nhà làm việc, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, thiết bị máy móc văn phòng, bàn, ghế, tủ bảng, lớp học, phòng học, ký túc xá, khu nhà ở cán bộ giáo viên…đất đai, sân vườn, cây cảnh, cây xanh, hàng rào, hệ thống giao thông trong Trường, hệ thống cống rãnh, hệ thống cung cấp điện nước, hệ thống thông tin và các công trình công cộng khác trong Nhà trường theo đúng quy định.

– Quy hoạch, trang bị và quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị điện, nước, văn phòng phẩm phục vụ công tác hành chính. Mua sắm bàn ghế, tủ, bảng, phục vụ kịp thời cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu và làm việc của cán bộ viên chức và HS trong Trường, Phối hợp với các Khoa nghề để phát triển mở rộng nhà xưởng theo qui định của Nhà nước.

– Phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai công tác phòng, chống bảo lụt, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự trong Trường.

– Xây dựng quy chế sử dụng tài sản, thiết bị văn phòng của cán bộ, viên chức và HS. Thường xuyên đánh giá chất lượng, giá trị sử dụng các trang thiết bị văn phòng để có kế hoạch mua sắm và tận dụng hết khả năng công suất các loại trang thiết bị, máy móc văn phòng, tránh hư hỏng, mất mát, lãng phí.

– Đảm nhận công tác hành chính trong toàn Trường: quản lý công tác văn thư, con dấu theo đúng qui định, thực hiện công tác in ấn chế bản tài liệu tuyên truyền, y tế…. ,công tác hội họp, lễ tân, khánh tiết.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp BGH gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể trong và ngoài Trường; các đối tác liên kết đào tạo.

– Chuẩn bị cơ sở vật chất tại phòng học, phòng họp định kỳ và đột xuất các Hội nghị, Hội thảo theo kế hoạch của Nhà trường. Xây dựng kế hoạch công tác của Nhà trường hàng tuần, tháng; theo dõi, tổng hợp, thống kê, báo cáo các hoạt động của nhà trường định kỳ, đột xuất, báo cáo sơ kết, báo cáo tổng kết năm học…các nội dung báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

– Công tác tuyên truyền, thông tin liên lạc, lưu trữ hiện vật và phát triển phòng truyền thống của Trường; Chăm lo điều kiện làm việc của Ban Giám hiệu Nhà trường, các Phòng, Khoa và các đơn vị trực thuộc trong Nhà trường.

– Tổ chức thực hiện và quản lý Khu tập thể, Nhà ăn căn tin và các khu nhà công vụ, nhà giữ xe, đảm bảo theo qui định của Nhà nước.

– Tổ chức chỉ đạo và đảm nhiệm công tác vệ sinh môi trường các khu nhà làm việc, phòng học, đường nội bộ, sân trường, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, cây xanh, đảm bảo cảnh quan sạch, đẹp trong Trường.

– Triển khai công tác bảo vệ an ninh trật tự, phát động phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất trong toàn Trường; Phối hợp với phòng Đào tạo & QL.HSSV thụ lý, lập hồ sơ, tham mưu cho Ban giám hiệu công tác xử lý kỷ luật HS vi phạm về an ninh trật tự trong Nhà trường.

– Tiếp nhận, bố trí sắp xếp, quản lý việc ăn, ở, sinh hoạt cho HS nội trú theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường; thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng, y tế học đường cho HS.

– Phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức lực lượng bảo vệ, tuần tra canh gác đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu nội trú và trong toàn Trường, có biện pháp xử lý kịp thời các vụ việc liên quan; Trực tiếp giải quyết các yêu cầu chính đáng của HS lưu trú tại Khu nội trú theo quy định và theo sự phân cấp của Hiệu trưởng Nhà trường.

– Quản lý xe ô tô và lái xe, lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và điều phối xe, phục vụ cho các hoạt động của Trường theo quy định chung.

– Được lãnh đạo Trường ủy quyền gửi điện, thiệp, hoa chúc mừng hoặc chia buồn đến các cá nhân đơn vị có quan hệ với trường trong các ngày Lễ hoặc hoạn nạn.

  1. Quyền hạn của Trưởng phòng:

– Được ký các văn bản, giấy tờ khi Hiệu trưởng uỷ quyền.

– Được Hiệu trưởng uỷ quyền hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các đơn vị và cán bộ, giáo viên, người lao động, HS thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước.

– Được Hiệu trưởng uỷ quyền yêu cầu trưởng các đơn vị tạm dừng các công việc đối với cán bộ, viên chức vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, vi phạm nội quy, quy định của Nhà trường để kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định.

– Thừa lệnh Hiệu trưởng thông báo triệu tập cán bộ, viên chức để giải quyết những công việc theo chức năng của Phòng.

– Được uỷ quyền: (đây gọi là ký thừa lệnh)  ký các giấy Công lệnh (giấy đi đường) của Cán bộ – giáo viên – Công nhân viên đi công tác trong và ngoài tỉnh,  tham mưu cho BGH việc điều xe khi các phòng, khoa, đơn vị có nhu cầu (khi có chủ trương của Ban giám hiệu).

– Được Hiệu trưởng uỷ quyền ký Thông báo kết luận các cuộc họp giao ban của Trường; xác nhận chữ ký của cán bộ viên chức trong Trường đi nhận bưu phẩm; lịch nghĩ lễ, nghĩ tết, khai báo tạm trú cho khách đến công tác tại Trường, thông báo các công việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Phòng và những công việc khác do Hiệu trưởng giao.

  1. Liên hệ:

– Điện thoại:

– Email:

Home
Hotline
Facebook