Thầy Nguyễn Văn Thắng

Home / Thầy Nguyễn Văn Thắng

Thầy:Nguyễn Văn Thắng

Điện thoại: 0914614604

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp Quốc Gia .

Đơn vị: GV Khoa Cơ khí

Home
Hotline
Facebook