NGÀNH MAY

Home / NGÀNH MAY

1. MAY THỜI TRANG

Tên nghề: May thời trang

Mã nghề: 40540205

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh:  – Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương;

– Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định của Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 32

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề

Chi tiết…

2.THIẾT KẾ THỜI TRANG

Tên nghề: Thiết kế thời trang

Mã nghề: 40540206

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo);

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 30

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề

Chi tiết…

Home
Hotline
Facebook