Giới thiệu

Home / Tổ chức / Giới thiệu

Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số số 110/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Dạy nghề tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.. Qua hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà trường không ngừng lớn mạnh phát triển cả về quy mô và chất lượng góp phần tích cực đào tạo nguồn nhân lực cho Khu Kinh tế Dung Quất, các Khu Công nghiệp trong tỉnh và khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Đội ngũ CB-GV ngày càng trưởng thành, được đào tạo nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu chất lượng và đạt chuẩn theo quy định.

Nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có ý thức đạo đức nghề nghiệp, có tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động. Mục tiêu của Trường là đào tạo chất lượng gắn với việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường.

Qua 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Ngãi đạt quy mô đào tạo hàng năm khoảng 2000 học sinh với nhiều ngành nghề; đã giải quyết việc làm cho hơn 3000 lao động qua đào tạo tại Nhà trường cho các nhà máy, doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Dung Quất, các Khu Công nghiệp của tỉnh, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp tại những thời điểm khác nhau.

Tổ chức bộ máy Nhà trường hiện nay bao gồm 03 phòng chức năng, 05 Khoa nghề và 01 Tổ bộ môn chung với 78 cán bộ, giáo viên, trong đó: 11 Thạc sĩ,  53 Đại học, 02 Cao đẳng và các trình độ khác: 12 người.

Quy mô đào tạo được mở rộng, số lượng ngành nghề được thay đổi theo định hướng xây dựng và phát triển các doanh nghiệp và nhu cầu xã hội. Tổ chức đào tạo chất lượng gắn với việc làm, có sự gắn kết giữa đào tạo ở trường, thực tập tại doanh nghiệp và sử dụng nguồn lao động sau đào tạo; năng động, linh hoạt trong phương thức đào tạo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đào tạo; giải quyết nguồn lao động theo định hướng phát triển của xã hội.

Tên tiếng Việt: TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỈNH QUẢNG NGÃI.
Tên tiếng Anh: QUANG NGAI VOCATIONAL HIGHT SHOOL.
Cơ quan chủ quản: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẢNG NGÃI.
Địa chỉ: Tổ dân phố Liên Hiệp 1 – P. Trương Quang Trọng – TP Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3671.053 – Fax: 055.3671.872
Email: tcnqn@quangngai.edu.vn
Home
Hotline
Facebook