Cơ sở vật chất

Home / Tổ chức / Cơ sở vật chất
  1. Diện tích đất:

– Tổng diện tích đất 9563 m2trong đó:

+ Diện tích xây dựng:  3969 m2

+ Diện tích cây xanh, lưu thông:  5594 m2

  1. Diện tích hạng mục và công trình
Hạng mục, công trình Tổng diện tích (m2) Đã xây dựng (m2) Đang xây dựng
Diện tích (m2) Thời gian hoàn thành
– Khu hiệu bộ

816

270

– Phòng học lý thuyết

1510

600

– Xưởng thực hành

4559

1264

– Khu phục vụ
        + Thư viện

419

419

        + Ký túc xá

1019

545

        + Nhà ăn

0

0

        + Trạm y tế

0

0

        + Khu thể thao

0

0

– Khác
        + Hội trường

419

419

        + Nhà để xe giáo viên và học sinh

440

440

        + Nhà bảo vệ

12

12

 

9194

3969

 

Home
Hotline
Facebook