Thông báo Về việc huấn luyện, cấp chứng chỉ An toàn lao động, Vệ sinh lao động

Home / Thông tin - Thông báo / Thông báo Về việc huấn luyện, cấp chứng chỉ An toàn lao động, Vệ sinh lao động
 SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH QUẢNG NGÃI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số:  89/TB-TTCN    Quảng Ngãi, ngày 13    tháng  02  năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc huấn luyện, cấp chứng chỉ An toàn lao động, Vệ sinh lao động

 

Kính gửi: Qúy cơ quan – Doanh nghiệp

Căn cứ quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi;

Căn cứ quyết định số 723/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 05 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Điều lệ Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi;

Căn cứ quyết định số 44/QĐ-ATLĐ ngày 15 tháng 03 năm 2015 của Cục An toàn lao động, về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Huấn luyện an toàn lao động, Vệ sinh lao động cho Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi;

Căn cứ Giấy chứng nhận số 12/2016/GCN ngày 15/3/2016 của Cục An toàn lao động thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chứng nhận Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Ngãi đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo an toàn lao động, Vệ sinh lao động cho người lao động của các doanh nghiệp, đơn vị, Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi tổ chức các lớp huấn luyện và cấp chứng chỉ An toàn lao động, Vệ sinh lao động cho các đối tượng theo Nghị định số 44/QĐ-ATLĐ ngày 15 tháng 03 năm 2016 của Cục An toàn lao động (Nội dung, thời gian, thông tin liên hệ theo phụ lục đính kèm).

Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi rất mong sẽ được hợp tác cùng Qúy đơn vị.

Trân trọng kính chào!

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                  Đã ký    

                                                                                              Võ Đình Tá

Home
Hotline
Facebook