NGÀNH KINH TẾ

Home / NGÀNH KINH TẾ

Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp

Mã nghề: 40340310

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; (Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa Trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Số lượng môn học đào tạo: 34

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề

Chi tiết…

Home
Hotline
Facebook