Ban giám hiệu

Home / Tổ chức / Ban giám hiệu

 

HIỆU TRƯỞNG  ThS. Võ Đình Tá

Bí thư Chi bộ Nhà trường

Điện thoại:

Email: vodinhta@gmail.com

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG  ThS. Cao Văn Khoa

Phó Bí thư Chi bộ Nhà trường

Điện thoại:

Email: caovankhoaqn@gmail.com

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG  CN. Nguyễn Hoàng
 

Ảnh


Chi Ủy viên – Chủ tịch Công đoàn bộ phận Nhà trường

Điện thoại:

Email:

 

Home
Hotline
Facebook